Astes4 (ASTES4SORT) to zaawansowany i nowoczesny system sortujący, dzięki któremu możliwe jest znaczące zwiększenie jakości oraz wydajności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki systemowi Astes4 możliwa jest automatyczna obsługa wycinarek laserowych; w zależności od potrzeb, system sortujący może zostać wykorzystany do podawania materiału przeznaczonego do obróbki bądź w celu odbioru pozyskanych elementów.

Jak działa Astes4?

System sortujący Astes4 bez ingerencji pracownika wykonuje transport materiałów na miejsce robocze, a następnie – po wykonaniu pracy przez wycinarkę – dokonuje odbioru i sortowania wyciętych elementów (detal jest umieszczany na palecie odkładczej). To jeszcze nie wszystkie funkcjonalności systemu Astes4. Po wykonaniu opisanych prac, odpady powstałe w trakcie pracy wycinarki zostają automatycznie zebrane z obszaru roboczego do specjalnie w tym celu przeznaczonego pojemnika (szuflady). Dzięki możliwościom systemu Astes4 nie trzeba poświęcać zasobów ludzkich w firmie na powtarzalne czynności.

System Astes4 może zostać wykorzystany do pracy z materiałami o grubości nawet 20 mm. Co więcej, nie ma także ograniczeń co do kształtu i rozmiarów detali – system sortujący może wykonywać swoją pracę niezależnie od wielkości i kształtów detali, ponieważ jest wyposażony w zestaw różnych chwytaków.

System sortujący – szerokie możliwości zastosowania

Możliwe jest dostosowanie działania systemu Astes4 do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa – opcja ta jest dostępna dzięki sporym możliwościom konfiguracji urządzenia. System ten jest szczególnie skuteczny podczas pracy z wycinarkami laserowymi, a jego zastosowanie jest zalecane przede wszystkim w przypadku w masowej produkcji.

Astes4 – najważniejsze zalety

Niezaprzeczalnym atutem Astes4 jest jego modułowa budowa, dzięki czemu można, w zależności od specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, dostosować jego działanie do wymagań konkretnych procesów produkcyjnych. Co ważne, działanie Astes4 można zintegrować z wycinarkami laserowymi rożnych producentów (zarówno z nowymi, jak i starszymi modelami) oraz magazynem blach.

System Astes4 może sprawnie działać dzięki oprogramowaniu, którego algorytm jest nastawiony na optymalizację produktywności. Moduł kontrolny będący elementem oprogramowania umożliwia stosowanie systemu do pracy ciągłej, również wtedy, kiedy nie jest ona nadzorowana przez pracowników

Algorytm działania układu eliminuje ryzyko pojawienia się błędów będących efektem czynnika ludzkiego. Ponadto dzięki rejestrowaniu danych Astes4 umożliwia planowanie łańcucha dostaw, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie przestojów w produkcji.

Podsumowanie

Nowoczesne rozwiązania technologiczne są nieodłączną częścią współczesnego świata. Jest to widoczne szczególnie w biznesie, gdzie coraz częściej sięga się po rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji. Zastosowanie nowoczesnego systemu sortującego umożliwi optymalizację pracy w przedsiębiorstwie i pozwoli na przesunięcie pracowników do innych, mniej monotonnych zadań. Zakup takiego urządzenia w firmie, nawet jeśli wiąże się ze stosunkowo wysokimi nakładami finansowymi w początkowym etapie inwestycji, jest niemal pewną gwarancją zwrotu poniesionych nakładów.

Producentem systemu Astes 4 jest szwajcarska firma, będąca częścią japońskiej korporacji Mitsubishi Electric.