Wybierając technologię tnącą, kierujemy się zazwyczaj kosztami związanymi z zakupem wycinarki. Tymczasem wybór odpowiedniej techniki cięcia powinien być podyktowany nie tylko kwestiami finansowymi, ale także charakterem usług, jakie oferuje nasza firma, oraz rodzajem i grubością materiału, który będzie poddawany obróbce.

Po pierwsze – materiał

To, jakiej wycinarki użyjemy, zależy w dużej mierze od tego, z jakim materiałem mamy do czynienia. Powinniśmy bowiem pamiętać, że wycinanie laserowe jest rodzajem obróbki termicznej, która właściwie wyklucza cięcie materiałów wrażliwych termicznie, a więc np. plastiku, aluminium czy miedzi. W swojej zasadniczej wersji wycinarka laserowa polecana jest więc przede wszystkim do obróbki materiałów matowych oraz takich, które nie są grubsze niż 6 mm. Z kolei podczas obróbki waterjet nie jest wytwarzana wysoka temperatura, co oznacza, że woda może przeciąć właściwie każdy rodzaj materiału, bez względu na jego specyfikę oraz grubość. Dzięki wykluczeniu udziału podwyższonej temperatury podczas wycinania za pomocą wody krawędzie obrabianego materiału nie są przypalane i szarpane i zawsze pozostają gładkie, co wyraźnie ogranicza konieczność ponownej, wykończeniowej obróbki mechanicznej. Ponadto waterjet, w przeciwieństwie do lasera, jest w stanie przeciąć przedmioty o grubości powyżej 15 mm.

Po drugie – ochrona środowiska

W przypadku każdej z metod obróbki mechanicznej wytwarzane są odpady stanowiące efekt uboczny pracy maszyny tnącej. O ile jednak w przypadku waterjet do atmosfery nie są wydzielane szkodliwe dla zdrowia i środowiska gazy i opary, o tyle w przypadku każdej innej metody są one nieodłącznym elementem pracy maszyny do cięcia. Przewagą metody waterjet jest też to, że gruz wytwarzany podczas cięcia wodą może być traktowany jako standardowe odpady i bardzo łatwo utylizowany. Dzięki temu metoda waterjet jest w pełni ekologiczna i bezpieczna dla osoby obsługującej maszynę tnącą.

Po trzecie – jakość cięcia

To, jaki będzie finalny efekt obróbki mechanicznej, zależy nie tylko od rodzaju wycinarki, ale także rodzaju materiału, który będzie poddawany procesowi. Jeżeli użyjemy w tym celu wycinarki laserowej, musimy liczyć się z tym, że krawędzie ciętego przedmiotu będą pozbawione odkształceń tylko przy minimalnych grubościach materiału. Najsłabiej laser będzie też sobie radził z materiałami niepodpornymi na działanie wysokiej temperatury – w ich przypadku grad może pojawić się już przy grubości około 2 mm. W przypadku innych materiałów linia cięcia będzie bezinwazyjna wyłącznie poniżej grubości 8 mm. Inaczej rzecz wygląda w sytuacji użycia maszyny do cięcia wodą. Waterjet, jako metoda cięcia na zimno, nie jest wspomagana wysoką temperaturą. Oznacza to, że bez względu na rodzaj materiału, jaki poddajemy obróbce mechanicznej, jego krawędzie zawsze pozostaną gładkie, szczególnie w przypadku materiałów wrażliwych termicznie. Lekki grad może się jedynie pojawić w sytuacji, kiedy cięciu będą poddane bardzo cienkie materiały do około 3 mm grubości.

Waterjet a laser – którą z metod wybrać?

Decyzja o tym, która z metod obróbki mechanicznej będzie optymalna dla naszej firmy czy warsztatu, zależy przede wszystkim od naszego zapotrzebowania oraz naszych preferencji technicznych. Najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zakupu obu maszyn, ale w przypadku, kiedy nasze możliwości finansowe na to nie pozwalają, bardziej opłacalną i niezawodną wycinarką okazuje się waterjet. Maszyna do cięcia wodą jest bardziej uniwersalna i jest w stanie przeciąć każdy rodzaj materiału, co czyni ja także bardziej opłacalną.

Źródło: Kobamet