Do najbardziej efektywnych i ekonomicznych metod transportowania materiałów w zakładach przemysłowych należą rurociągi pneumatyczne. Ich działanie wiąże się z obecnością dużych sił oraz prędkości, co potencjalnie może zaburzać proces technologiczny. W celu zapobiegania takim sytuacjom stosuje się szereg elementów niwelujących zjawiska fizyczne, które są w danym procesie niepożądane. Należą do nich między innymi łuki specjalne. Na czym polega ich działanie i rola w transporcie pneumatycznym?

Zalety i wady transportu pneumatycznego

Transport pneumatyczny polega na przemieszczaniu materiałów z udziałem wysokiego ciśnienia w specjalnym rurociągu. Transportuje się w ten sposób produkty procesów przemysłowych lub niezbędne do ich przeprowadzenia substraty.

Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, dzięki możliwości dopasowania rurociągów do danej hali produkcyjnej. Ponadto mogą być one prowadzone pod dowolnym kątem, nie tylko po linii prostej. Gotowy system umożliwia transport materiałów na znaczne odległości w bardzo krótkim czasie.

Oczywiście rozwiązanie to nie jest pozbawione wad. Ciąg transportowy tego rodzaju posiada słabe punkty w postaci tak zwanych łuków, czyli miejsc, w których kierunek ruchu transportowanego surowca nagle się zmienia. Konsystencja oraz duża prędkość, z jaką przemieszcza się materiał powoduje powstawanie dużych oddziaływań kinetycznych i elektrostatycznych. Mogą one negatywnie wpływać na przebieg danego procesu, prowadząc między innymi do uszkodzenia materiału, ale również wyładowań, nadmiernego eksploatowania rurociągu, a nawet uszkodzenia linii transportowej.

W celu zapobiegania takim sytuacjom stosuje się tzw. łuki specjalne, które zmieniają kierunek ruchu transportu, eliminując przy tym skutki silnego tarcia.

Łuki specjalne – zasada działania

W celu obniżenia tarcia w zwykłym łuku zazwyczaj wzmacnia się jego konstrukcję, zwiększa promień, ewentualnie zmniejsza się prędkość transportu surowca. Metody te jednak powodują obniżenie efektywności pracy oraz generują dodatkowe koszty. W przypadku łuków specjalnych tarcie jest neutralizowane za pomocą wymuszenia odpowiedniego ruchu transportowanego materiału przez specjalną formę.

Wyróżnia się następujące rodzaje łuków specjalnych:

  • najprostszy, w kształcie trójnika ze ślepym końcu. Niweluje on tarcie nawet przy niewielkim promieniu, jednak transportowany materiał zalega w zaślepionej końcówce,
  • trójnik z komorą wymuszającą wirowanie surowca – jego konstrukcja zapobiega zaleganiu surowca w rurociągu.

Dobór odpowiedniego łuku specjalnego do transportu pneumatycznego

Stosowanie łuków specjalnych musi być poprzedzone określeniem specyficznych wymagań dla danej produkcji. Najczęściej wykorzystuje się je tam, gdzie transportowane są materiały o wysokiej ścieralności. Dla prawidłowego doboru łuków specjalnych konieczna jest też znajomość przebiegu rurociągu.

Wszystkie te czynniki wpływają na rodzaj wybranego łuku, łącznie z materiałem, z którego ma być on wykonany. Najczęściej stosowany są łuki specjalne ze stali nierdzewnej, ale w niektórych branżach konieczne jest stosowanie się do określonych norm – na przykład w przemyśle spożywczym można zastosować jedynie elementy wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Dobór łuków specjalnych warto skonsultować ze specjalistami z firm produkujących ciągi transportowe. Umożliwi to dobór systemu transportu pneumatycznego, który będzie nie tylko efektywny i korzystnie wpływający na proces produkcji, ale także bezpieczny.