Odnowienie Nowego Szlaku Jedwabnego miała decydujący wpływ na rozwój międzykontynentalnego transportu kolejowego.  Na znaczeniu zyskały ekspresowe pociągi towarowe relacji Polska – Chiny, które umożliwiają nie tylko szybki, ale także ekonomiczny transport towarów. Czy ekspresowe pociągi towarowe to rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców?

Towarowe pociągi ekspresowe

Ekspresowe pociągi towarowe z powodzeniem wykorzystywane są w międzykontynentalnym transporcie towarów, przede wszystkim na odcinkach łączących Europę z Azją. Coraz częściej stosowane są jako składowy element transportu organizowanego w systemach multimodalnych. Tabor kolejowy stał się sprawdzonym rozwiązaniem w zakresie przewozu towarów z Europy do krajów Dalekiego Wschodu czy azjatyckiej części Rosji. 

Rozwój spedycji kolejowej nastąpił również w Polsce. Czynnikiem warunkującym wykorzystanie taboru kolejowego w przewozach towarów niewątpliwie jest położenie naszego kraju w centralnym punkcie Europy, co prowadzi do utrzymywania stałych relacji handlowych z innymi krajami. Co więcej, Polska często staje się wygodnym punktem przeładunkowym nie tylko dla towarów przewożonych w obrębie Europy, ale również tych przewożonych poza jej obrębem. Z kolei modernizacja Nowego Szlaku Jedwabnego przyczyniła się do znacznego rozwoju relacji stosunków handlowych pomiędzy Polską, a Chinami.

Przede wszystkim szybko

Na trasach łączących Polskę z Chinami coraz częściej możemy spotkać ekspresowe pociągi towarowe. Osiągają one znacznie szybsze prędkości w stosunku do tradycyjnego taboru kolejowego wykorzystywanego w transporcie towarów, gwarantując w ten sposób szybszą realizację dostaw. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku przedsiębiorców, którzy oczekują szybkich dostaw, realizowanych terminowo. Doskonale zdają sobie oni sprawę z tego, że zgodnie z powszechnie znaną sentencją, „czas to pieniądz” i  w ostatecznym rozrachunku przekłada się on na wzrost zysków firmy.

Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań czas dostawy kontenera na trasie łączącej Chiny z Polską może zostać skrócony nawet do 10 dni. Jest to minimalny czas niezbędny do zrealizowania tranzytu od terminala w Chinach, aż stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Małaszewiczach. Z kolei w przypadku wykorzystania kompleksowego systemu transportu w formule door-to-door czas realizacji dostawy wynosi około 24 dni. Realizacja usługi transportu w tak krótkim czasie możliwa jest właśnie dzięki wykorzystaniu ekspresowych pociągów towarowych relacji Polska-Chiny. Trasy planowane są w taki sposób, by omijać najbardziej zaognione punkty przeładunkowe. W zależności od wybranego terminala na terenie Chin czas ten może ulec nieznacznym wahaniom. Przewóz towarów z udziałem ekspresowych pociągów towarowych z wykorzystaniem Kolejowego Jedwabnego Szlaku jest zdecydowanie szybszym, a co za tym idzie także pewniejszym rozwiązaniem niż ma to miejsce w przypadku zastosowania np.  transportu morskiego. 

Szybko i ekonomicznie

W porównaniu z transportem lotniczym, ekspresowe pociągi towarowe pozostają bez wątpienia wolniejsze. Jednak transport kolejowy jest rozwiązaniem spedycyjnym, które daje gwarancję terminowości. Nie daje on dokładnej gwarancji, że odbiorca otrzyma towar w ściśle określonym czasie. Niestety niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń. Daje jednak pewność tego, że kontener wyjedzie dokładnie tym taborem, na którym ma zarezerwowane miejsce. Nie występuje tutaj ryzyko rolowania kontenera, z którym możemy się spotkać chociażby w przypadku transportu morskiego. Co istotne, transport ekspresowymi pociągami towarowymi umożliwia swobodne przekraczanie granic, eliminuje niemal do minimum ryzyko utknięcia w korkach, a także w znacznym stopniu ogranicza niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych na przebieg transportu. Warto także podkreślić, że transport kolejowy jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu na świecie, co mocno podkreślają statystyki.

Towarowe pociągi ekspresowe to nie tylko szybsza, ale także jak się okazuje tańsza alternatywa jeśli chodzi o dostępne rozwiązania w zakresie międzynarodowych usług transportowych. W szczególny sposób uwidacznia się to w formule door-to-door. Niższe koszty usług kolejowych wynikają ze sposobu rozliczania transakcji. Realizowane są one na zasadach EXW. Oczywiście każda usługa wymaga indywidualnej analizy pod względem stosowanych rozwiązań oraz sposobu kalkulacji kosztów. Czas realizacji dostawy w relacji Polska-Chiny zależy bowiem od dwóch czynników, a więc dokładnej  lokalizacji terminali oraz trasy jaką będzie pokonywał tabor kolejowy. Odpowiednia kombinacja tych czynników warunkuje uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań, zarówno pod względem kosztów, jak i czasu przesyłu. Dzięki temu wykorzystanie ekspresowych pociągów towarowych relacji Polska – Chiny może stać się doskonałym rozwiązaniem w przypadku każdego przedsiębiorcy poszukującego najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie transportu towarów.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa