Wybierając osuszacz powietrza, prędzej czy później staniemy przed wyborem, który na chwilę może zbić nas z tropu: czy lepiej wybrać osuszacz adsorpcyjny czy ziębniczy. Dobrym wstępem do rozważań nad poszukiwaniem odpowiedniego rozwiązania będzie zrozumienie, czym jest właściwie zjawisko adsorpcji.

Jest to nic innego jak wiązanie cząsteczek, które powoduje zmiany stężenia reagujących ze sobą substancji. Sam adsorbent jest ciałem, na którego powierzchni zachodzi ten proces.

Osuszacz adsorpcyjny

Za adsorpcję w osuszaczach odpowiada najczęściej element nazywany rotorem. Wilgotne powietrze wpada do osuszacza i osiada na rotorze, który pełniąc rolę adsorbenta powoduje, ze wilgoć z powietrza ulega skraplaniu. Ubocznym produktem tej reakcji jest woda, która zostaje w urządzeniu, natomiast suche, sprężone powietrze zostaje wyprowadzone na zewnątrz. Tego typu osuszacze  składają się zazwyczaj z dwóch kolumn. W pierwszej znajduje się adsorbent, dzięki któremu woda zostaje odebrana z powietrza, natomiast druga odpowiada na wyprowadzenie go na zewnątrz.

Osuszacze adsorpcyjne pracują w dwóch trybach: regeneracji na zimno i na gorąco. Zasada działania obu jest podobna. Najistotniejszą różnicą jest ilość powietrza zużywana przez osuszacz do procesu regeneracji. Są niewielkimi urządzeniami, które cicho pracują. Mają możliwość podgrzania osuszanego powietrza, ale decydując się na wybór osuszacza adsorpcyjnego trzeba pamiętać o tym, że nie posiadają one żadnych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym będzie pracował osuszacz znajduje się wysoka zawartość pyłów, mogą one uszkodzić urządzenie. Wydajność tych urządzeń jest stała, ale cechuje je niestety wysoki pobór prądu. Eksploatacja osuszaczy adsorpcyjnych nie należy do najtańszych.

Osuszacz ziębniczy

Drugim dostępnym na rynku typem osuszaczy są osuszacze ziębnicze. Wykorzystują zjawisko kondensacji powietrza, dlatego wymiennie są czasem nazywane kondensacyjnymi.

Osuszacz ziębniczy jest wyposażony w sprężarkę chłodniczą. Po wprowadzeniu powietrza do maszyny następuje jego ochłodzenie. W procesie wytwarza się ciecz, która następnie trafia ona do części urządzenia, nazywanej skraplaczem. Osuszacze ziębnicze wykorzystują zjawisko nazywane punktem rosy – jest to temperatura, w której rozpoczyna się proces skraplania gazu.

Osuszacz kondensacyjny największą wydajność osiąga podczas pracy w wysokiej temperaturze. Bardzo istotne jest to, że posiada odporność na zanieczyszczenia i pyły mogące znajdować się w osuszanym powietrzu. Dobrze sprawdzi się wszędzie tam, gdzie prowadzone są intensywne prace remontowe. Jest głośniejszym urządzeniem, niż osuszacz adsorpcyjny i nie posiada funkcji, która pozwalałaby na ogrzanie osuszanego powietrza. Istotną zaletą są na pewno niskie koszty użycia – eksploatacja osuszacza kondensacyjnego nie wymaga zmiany czynnika i nie powinna znacząco obciążyć naszej kieszeni.

Podsumowanie

Wybór osuszacza powinien zostać poprzedzony przede wszystkim rozpoznaniem potrzeb pomieszczenia, w którym będzie pracował. Decydując się na zakup musimy zdawać sobie sprawę z tego, czy urządzenie będzie pracowało w pomieszczeniu o wysokiej zawartości pyłów, czy będzie nam potrzebne podgrzane powietrze, oraz czy musimy liczyć się z kosztami eksploatacji i głośnością urządzenia.