Beton komórkowy to popularny i powszechnie stosowany materiał ścienny. Zwykle producenci elementów murowych poza wystawieniem podstawowych dokumentów produktowych w postaci deklaracji właściwości użytkowych (zawierających zestaw najważniejszych informacji o poszczególnych elementach) przekazują również wskazówki wykonawcze. Jakie więc są podstawowe zasady murowania ścian z betonu komórkowego?

O czym należy pamiętać przy murowaniu ścian z betonu komórkowego?

Murowanie z bloczków z betonu komórkowego jest w Polsce popularne. Technika nie różni się znacząco od sposobów murowania ścian innych elementów murowych. Jednak, aby ustrzec się błędów konstrukcyjnych, warto mieć na uwadze kilka kwestii.

Przede wszystkim niezwykle istotny jest dobór profesjonalnych narzędzi. Do murowania ścian z betonu komórkowego przyda się kielnia, piły do cięcia i przycinania, pace szlifierskie, gumowy młotek, zmiotka oraz poziomica. Kolejną istotną kwestią jest prawidłowe wykonanie zaprawy. Większość dostępnych elementów z betonu komórkowego można murować na spoinę tradycyjną jak i klejową jednak w przeważającej ilości przypadków rekomendowanym rozwiązaniem jest murowanie przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy klejowej.

Murowanie ścian należy rozpocząć od narożników. Pierwszą warstwę muru, należy zawsze murować przy użyciu zaprawy zwykłej, cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3) o konsystencji tak dobranej aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. Gruba warstwa zaprawy umożliwia właściwe wypoziomowanie pierwszej warstwy poprzez zniwelowanie ewentualnych nierówności podłoża. Jest to bardzo ważny etap, gdyż pierwsza warstwa ścian odpowiedzialna jest za jakość i szybkość wykonania całego muru. Kolejne warstwy bloczków można murować już na zaprawie tradycyjnej lub cienkowarstwowej. Ewentualnych korekt położenia bloczków oraz ich ustabilizowanie można dokonywać wyłącznie gumowym młotkiem, który zapobiega uszkodzeniom elementu murowego. Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomicy. Istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie fragmentów muru znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie otworów na drzwi i okna. Są to miejsca szczególnie narażone na pęknięcia ze względu na możliwość pojawienia się większych naprężeń rozciągających lub ścinających. Te fragmenty muru zaleca się wzmocnić zbrojeniem ułożonym w spoinach wspornych.

Murowanie ścian przy użyciu zaprawy klejowej

W ostatnim czasie coraz bardziej popularna staje się cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Murowanie na klej jest zwykle dużo dokładniejsze (przy cienkiej warstwie kleju rzadziej występują niedokładności), a przy tym szybsze i łatwiejsze. Pierwszym krokiem w murowaniu na klej jest rozrobienie specjalnej mieszanki z wodą. Przy rozrabianiu zaprawy należy ściśle przestrzegać zaleceń jej producenta umieszczonych na worku. Gotowa zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Niemniej istotne od odpowiedniego rozrobienia zaprawy jest również przestrzeganie czasu jej zużycia po wyrobieniu. Sposób murowania nie różni się znacząco od tradycyjnego murowania. Zalecane jest jednak użycie kielni przeznaczonej do cienkich spoin, ułatwia ona uzyskanie odpowiedniej grubości spoiny. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa nadaje się do łączenia nie tylko bloczków i płytek z betonu komórkowego, ale również kształtek U oraz nadproży. Spoiny cienkowarstwowe to szybka budowa ale także ochrona przed ucieczką ciepła dla już wzniesionych przegród – spoiny niewielkiej grubości nie generują miejsc niepożądanej ucieczki ciepła w postaci podłużnych mostków termicznych.

Dodatkowe wskazówki

Aby wszystkie elementy konstrukcji były ze sobą ściśle i trwale połączone, należy przed ułożeniem kolejnej warstwy muru oczyścić górną powierzchnię poprzedzającej warstwy z kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. W przypadku występowania wysokich temperatur, po zakończeniu prac, należy zabezpieczyć mur od góry folią, co pozwoli opóźnić proces jego wysychania. Również podczas murowania warto również zwrócić uwagę na występującą temperaturę i nasłonecznienie – w okresie występowania wysokich temperatur wyrobioną zaprawę należy przechowywać w zacienionym miejscu, może różnić się również przewidywany czas jej zużycia po zarobieniu (krótszy niż w przypadku temperatur umiarkowanych). Ponadto niezalecane jest aplikowanie zaprawy na zbyt długie odcinki, tak aby warstwa zbyt szybko nie wysychała i w pełni zachowywała swoje właściwości fizyczne.

Murowanie z bloczków z betonu komórkowego to dość prosta technika murarska. Jednak, aby prace przebiegły płynnie, a efekt był satysfakcjonujący, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Dobór odpowiednich narzędzi, dobrze wyrobiona zaprawa czy prawidłowa technika wznoszenia ścian, pozwolą zrealizować inwestycję w bezpieczny, szybki i wygodny sposób.