Obserwowana w dzisiejszych czasach czwarta transformacja przemysłowa określana terminem Przemysł 4.0, wymusza zastosowanie licznych zmian technologicznych oraz logistycznych. Rozwój technologii i cyfryzacji wpływa nie tylko na nasze życie codzienne, ale także przemysł. Rewolucja przyczynia się do optymalizacji pracy biur czy działów produkcyjnych. Obserwuje się dynamiczny wzrost automatyzacji magazynów. Coraz częściej zastosowanie znajdują innowacyjne regały magazynowe czy środki transportu.

Kiedy warto zautomatyzować magazyn?

Magazyny podlegają obecnie dynamicznemu rozwojowi. Automatyzacja powinna być jednak dokładnie przemyślana, aby inwestycja w zaawansowane technologie szybko mogła się zwrócić. Podejmując decyzję, warto wziąć pod uwagę poniższe czynniki.

  • Rotację w magazynie – automatyzacja jest szczególnie wskazana w magazynach szybkorotujących oraz w miejscach, gdzie występują wysokie koszty eksploatacji czy uciążliwe warunki, np. w chłodniach. Inteligentne regały magazynowe oraz roboty sprawdzą się także tam, gdzie jest ograniczona ilość miejsca.
  • Częstotliwość popełnianych błędów – jeżeli współczynnik pomyłek jest duży, inwestycja w magazyn automatyczny staje się opłacalnym rozwiązaniem. Pozwoli to niemal całkowicie wyeliminować błędy.
  • Czas zwrotu z inwestycji – to jeden z głównych aspektów, który należy uwzględnić. Przy zbyt dużym czasie zwrotu, warto rozważyć jej zasadność.
  • Wydajność procesów – automatyzacja ma sens, jeżeli niska wydajność wymusza zwiększenie zatrudnienia, a ciągłość procesów jest zaburzona.
  • Bezpieczeństwo człowieka oraz towarów – zachowania człowieka są najczęstszą przyczyną wypadków. Inteligentne magazyny ograniczają możliwość niebezpiecznych sytuacji. Kolejną korzyścią jest ochrona produktów i surowców przed zniszczeniem przez człowieka lub kradzieżą.

Korzyści wynikające z automatyzacji magazynu?

Choć automatyzacja magazynu to kosztowna inwestycja, niesie za sobą szereg korzyści. Specjalne regały magazynowe pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. W magazynie inteligentnym ograniczone jest ryzyko uszkodzenia towarów, a samo ich wydawanie odbywa się znacznie szybciej. Do jego obsługi potrzebna jest znacznie mniejsza ilość ludzi, co pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia. Roboty nie męczą się, nie biorą wolnego oraz chorobowego, dzięki czemu zapewniona jest płynność pracy. Minimalny udział człowieka w procesie ogranicza ryzyko wypadków.

Regały magazynowe i wózki do transportu wewnętrznego – czy konieczna jest wymiana?

Automatyzacja procesu magazynowego wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań technologicznych. Zarówno regały magazynowe, jak i wózki widłowe czy transportowe powinny być przystosowane do nowych warunków pracy. W skład magazynu automatycznego oprócz regałów do składowania wchodzi układnica transportująca wózek w kierunku pionowym, wózek podnoszący z wysuwanymi widłami do manipulacji ładunkiem, przenośniki transportujące produkt w miejsce docelowe, a także system zarządzania magazynem (WMS).

Rola człowieka w zautomatyzowanym magazynie

Koncepcja automatyzacji magazynów nie ma na celu zastępowania człowieka, a tworzenie bardziej przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy. Chociaż zapotrzebowanie na magazynierów zmniejszy się, wciąż potrzebni będą pracownicy do zarządzania procesem, jego kontroli czy monitorowania. Wzrośnie popyt na specjalistów utrzymania ruchu czy automatyków a także osoby obsługujące komputer.

Rosnące potrzeby konsumentów oraz zwiększające się wymagania względem dostarczanych produktów popychają świat do poszukiwania i udoskonalania procesów produkcyjnych. Co więcej, to właśnie brak rąk do pracy jest jedną z przyczyn automatyzacji magazynów i rozwoju cyfryzacji.

źródło: zms-systemy.pl – pomosty magazynowe