Awaria sprężarki może być przyczyną przestoju całego zakładu lub linii produkcyjnej. Jest to sytuacja, której chcemy uniknąć, by ograniczyć straty związane z długotrwałym przestojem. Nawiązanie współpracy z odpowiednią firmą serwisującą urządzenia jest kluczowa. Jednak ważne jest także poznanie budowy i zasad działania kompresora oraz możliwych usterek i ich przyczyn. Wyjaśniamy, jakie są najczęstsze powody awarii sprężarek i jak sobie z nimi radzić.

Awaria kompresora — drobna usterka czy poważny defekt?

Potocznie mówiąc, usterka usterce nie równa. Innymi słowy, nie zawsze problem z działaniem kompresora musi oznaczać ogromną i kosztowną awarię, która pociągnie za sobą straty spowodowane przestojem zakładu. Bywa, że na pozór groźnie wyglądający defekt może się okazać jedynie drobną usterką, szybką do naprawienia. Wynika to z faktu, że kompresory zbudowane są z wielu podzespołów i każdy z nich ulega stopniowemu zużyciu. 

Sprężarki powietrza w czasie swojej pracy narażone są także na działanie wielu innych czynników, które również mogą mieć wpływ na powstanie usterki. Nie mniej jednak żadne nieprawidłowości i zmiany w funkcjonowaniu kompresora nie powinny być bagatelizowane. Wczesna reakcja może przyczynić się do uniknięcia poważniejszej awarii. Ponadto bywa, że nieprawidłowe funkcjonowanie sprężarki w znaczącym stopniu przekłada się na jakość sprężonego powietrza. To natomiast może mieć wpływ na inne maszyny i narzędzia zasilane pneumatycznie. 

W razie jakichkolwiek problemów z kompresorem i nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu warto możliwie jak najszybciej skontaktować się z serwisem. Fachowcy dysponujący wiedzą i niezbędnymi częściami zamiennymi z pewnością szybko zaradzą problemowi, a to pozwoli uniknąć poważniejszych konsekwencji. Nie należy też zapominać o regularnych przeglądach, regeneracji i konserwacji kompresora. Jest to gwarancja jego długiej, niezawodnej pracy.

Najczęstsze przyczyny awarii olejowej sprężarki powietrza

Olej w sprężarce powietrza służy głównie do smarowania jej ruchomych części oraz do odprowadzania ciepła z urządzenia. Tym samym odpowiada on za ochronę elementów kompresora przed nadmiernym zużyciem i za usprawnienie procesu sprężania powietrza. Poziom oleju powinien być systematycznie monitorowany. Jego zbyt mała ilość w kompresorze może spowodować poważne uszkodzenia mechaniczne urządzenia wywołane nieodpowiednim smarowaniem i zbyt dużym tarciem. Konsekwencją tego może być poważna awaria. 

Niedostatek oleju w kompresorze to tylko jedna z możliwości. Inną opcją jest nadmiar tej substancji w urządzeniu. Ważne jest więc zachowanie umiaru. Nie bez znaczenia jest także jakość stosowanego oleju. Warto zawsze wybierać oleje rekomendowane przez producenta lub specjalistów z zakresu systemów pneumatycznych i produkcji sprężonego powietrza. Wybieranie najtańszego wariantu nie jest dobrym rozwiązaniem. Taka pozorna oszczędność może na dłuższą metę kosztować firmę znacznie więcej z powodu nadmiernego zużycia sprzętu i częstych awarii.

Inne usterki kompresorów powietrza

Oprócz problemów z olejem możemy mieć do czynienia również z innymi usterkami kompresorów. Jedną z nich, choć niezbyt częstą, są wady fabryczne sprężarek powietrza. Bywa, że ukryte wady urządzenia ujawniają się dopiero po pewnym czasie jego użytkowania. Mogą one dotyczyć np. nieprawidłowego montażu poszczególnych komponentów lub użycia nieodpowiedniego materiału. Aby uniknąć tego problemu warto wybierać urządzenia sprawdzonych, renomowanych producentów z wieloletnim doświadczeniem.

Inną przyczyną problemów z działaniem sprężarki może być niesprawny układ filtracji. Usterka ta doprowadza do znacznego spadku wydajności kompresora, obniżenia jakości dostarczanego przez niego sprężonego powietrza oraz szybszego zużycia komponentów roboczych takich jak łopatki, cylindry czy tłoki. W tej sytuacji najlepsza jest profilaktyka, czyli regularna wymiana filtrów. Częstotliwość wykonywania tej operacji uzależniona jest od środowiska, w jakim pracuje sprężarka oraz od jakości stosowanego oleju.

Warto jednak pamiętać, że odpowiednia dbałość o prawidłowe użytkowanie kompresora, a także regularne przeglądy serwisowe i konserwacja kompresora są najlepszym sposobem na uniknięcie usterek i poważnych awarii sprężarki powietrza.