Badania laboratoryjne cechuje wysoki stopień dokładności, dlatego szczególnie narażone są one na działanie czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na finalny wynik badania. Żeby tego uniknąć i doprowadzić do sytuacji, w której badania laboratoryjne będą w największym stopniu zgodne ze stanem faktycznym, używa się specjalistycznych urządzeń takich jak na przykład cieplarka laboratoryjna.

Czym jest cieplarka laboratoryjna?

Cieplarka jest podstawowym wyposażeniem każdego mikrobiologicznego laboratorium, gdyż wykorzystywana jest na każdym etapie prowadzenie badań. Nazywana bywa również inkubatorem, a z zewnątrz zbliżona jest wyglądem do niewielkich rozmiarów lodówki. Jej najważniejszy element stanowi tak zwana komora hodowlana, w której panują stałe warunki potrzebne do prawidłowego inkubowanie pobranych próbek badawczych. W jej wnętrzu znajdują się przedziały i półki, na których umieszczane są materiały o charakterze mikrobiologicznym. Z reguły dla podniesienia standardów bezpieczeństwa stosuje się podwójne szklane drzwi, które umożliwiają obserwacje procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w próbkach bez potrzeby naruszania panującego w komorze środowiska. Najważniejszym zadaniem cieplarki jest oczywiście zapewnienie odpowiedniego poziomu temperatury. Gwarantować ma to termostat wyposażony w niezwykle dokładne urządzenie stale mierzące panującą w nim temperaturę.

Rodzaje cieplarek laboratoryjnych

Z reguły każdy producent aparatury laboratoryjnej posiada w swojej ofercie dwa rodzaje cieplarek. Pierwszy z nich swoje działanie opiera na występowaniu naturalnego obiegu powietrza nazywanego konwekcją naturalną. Dedykowany jest do procesów badawczych, w których próbki z pobranym materiałem przechowywane są w komorze przez długi czas (jest ona rzadko otwierana). Ponieważ w przypadku tych cieplarek zastosowany zostaje naturalny obieg powietrza, komora hodowlana wykonana musi być bez zarzutu. Poprzez podniesienie się w niej poziomu wilgotności nastąpić może bowiem skraplanie się wody i stopniowa utrata ciepła, co w konsekwencji rzutować będzie na rzetelność wyników badań.

Drugi rodzaj cieplarek charakteryzuję się wbudowanym obiegiem ciepła. Rozwiązanie to nazywane jest konwekcją wymuszoną. Wymuszony obieg powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury w komorze i utrzymanie jej stałego poziomu. Eliminuje również problem wilgotności i skraplania się wody. Dedykowana jest laboratoriom, które zamierzają przechowywać w jednej cieplarce znaczną ilość próbek badawczych.

Zastosowanie cieplarek laboratoryjnych

Cieplarki wykorzystywane są również do przeprowadzania badań, w których konieczne jest utrzymywanie stałej obniżonej temperatury. Należy pamiętać jednak, że nie wszystkie cieplarki posiadają funkcje chłodzenia. Odpowiedni producent aparatury laboratoryjnej wyraźnie poinformuje o tej możliwości, ponieważ jest ona cechą najbardziej zaawansowanych technologicznie cieplarek. Fundamentalnym zadaniem każdej cieplarki laboratoryjnej jest stała inkubacja pobranych próbek w ściśle określonych warunkach cieplnych. Cieplarki z najniższej półki cenowej potrafią utrzymywać temperaturę kilkanaście stopni wyższą od temperatury ich otoczenia. Najdroższe zapewniają temperaturę, która bez trudu przekracza nawet 100 stopni Celsjusza. Najczęściej wykorzystywane są do doświadczeń celem, których jest sprawdzenie szybkości starzenia się materiałów bądź poziomu ich odporności na działanie czynników termicznych. Warty podkreślenia jest też fakt, że wysoka temperatura powoduje, iż urządzenie poddawane jest stałej sterylizacji, co dodatkowo pomaga osiągnąć jak najlepsze wyniki badań.

Cieplarka laboratoryjna powinna być podstawowym wyposażeniem każdego profesjonalnego laboratorium. Dzięki występowaniu na rynku szerokiej oferty tego typu produktów każdy znajdzie odpowiadające mu urządzenie.