Systemy instalacji rurowych są stosowane w wielu obszarach działalności człowieka. Ich głównym zadaniem jest transportowanie różnego rodzaju materiałów za pomocą rur. Taka instalacja zbudowana jest z wielu mniejszych elementów. Jeżeli chcemy, aby nasz system rurowy działał jak najefektywniej, musimy zadbać o odpowiednią jakość wszystkich jego części.

Podstawowe informacje dotyczące transportu materiałów sypkich

Za pomocą instalacji rurowej najczęściej transportuje się materiały sypkie. Przykładami takich produktów są piasek, ziarna zbóż oraz proszki chemiczne. Pomimo znacznych różnic w ich przeznaczeniu, wszystkie można transportować dzięki wykorzystaniu systemu rurowego, gdzie produkt jest przemieszczany wewnątrz zamkniętych przewodów rurowych z wykorzystaniem strumienia powietrza. Jest to tak zwany transport pneumatyczny.

Główne elementy instalacji rurowej

Praca takiego systemu oparta jest w dużej mierze na właściwym dobraniu wszystkich jego elementów składowych. Jak wynika z samej nazwy, najważniejsze są wykorzystywane w nim rury. Ich właściwości należy dobrać do rodzaju transportowanego materiału. Chodzi mianowicie o tworzywo, z którego zostały wykonane oraz o ich średnicę nominalną (DN). Jednym z najlepszych materiałów do wykonywania rur jest klasyczna stal nierdzewna. Równie dobrą alternatywą jest stal węglowa, która została pomalowana proszkowo. Rury stalowe są odporne na procesy korozyjne. Właściwa średnica zależy natomiast od rozmiarów cząsteczek transportowanego materiału sypkiego. Przez średnicę nominalną rozumiemy wewnętrzną średnicę rury. Wielkość DN jest określona zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 6708. Długość poszczególnych rur zależy przede wszystkim od miejsca, w którym został zainstalowany dany system rurowy.

Oprócz zwykłych rur stosowane są również łuki, które umożliwiają łatwiejsze sterowanie trasą przemieszczania się materiałów sypkich. W przypadku łuków o dużym promieniu istotne jest zadbanie o ich poprawne wymiary. Chodzi między innymi o promień gięcia, który określa, jaki łuk pozwoli uniknąć uszkodzenia rury. Na rynku znajdziemy również modele specjalne. Wyróżniają się one obecnością komory, która umożliwia wirowanie produktu przy zmianie kierunku. W ten sposób możliwe jest przenoszenie materiału bez jego uszkodzenia podczas kontaktu ze ścianą rury.

Kolejną istotną rolę odgrywają złączki. Zespawanie ze sobą wszystkich rur i łuków jest procesem czasochłonnym i mało efektywnym. W przypadku awarii utrudnione zostałoby przeprowadzenie wszelkich napraw. Problemy te można ominąć właśnie dzięki złączkom, które pozwalają w prosty sposób złożyć cały system rurowy. Zbudowane są one z trzech elementów — płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego oraz specjalnego wkładu uszczelniającego. Dodatkowym elementem jest pasek ze stali nierdzewnej umieszczony wewnątrz złączki. Jego zadaniem jest odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Są one generowane poprzez tarcie materiałów sypkich o wewnętrzne ściany rur.

Dodatkowe elementy usprawniające działalność instalacji

Korzystanie z przesypów dwudrogowych lub wielodrogowych jest jednym ze sposobów na kontrolowanie kierunku przemieszczania się materiałów sypkich. Do sprawnego zarządzania transportem pneumatycznym oprócz przesypów niezbędne są również zawory. Pozwolą one regulować tempo przepływu surowców, które mogą negatywny wpływ na stan rur. Dotyczy to przede wszystkim substancji o właściwościach ściernych lub korozyjnych. Nie każdy produkt można transportować z dowolną prędkością. Do wyciszenia działalności całego systemu służą strategicznie umieszczone tłumiki hałasu. Pozytywnie wpłyną na warunki pracy pracowników obsługujących dany system rurowy. Elementy inspekcyjne umożliwiają wgląd do wnętrza rur. Przydają się one w przypadku szukania powstałych zatorów lub do kontroli przepływającego surowca. Nie wolno zapomnieć jednak o cyklonach, zwanych również odpylaczami cyklonowymi. Ich zadaniem jest odseparowanie transportowanych pneumatycznie materiałów od powietrza. Osiągają to dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej. Gdy cząstki surowca zmniejszą swoja prędkość, osiadają one w przygotowanym do tego zbiorniku, podczas gdy powietrze będzie dalej płynęło przez rury.

Nie wszystkie elementy są niezbędne do właściwego funkcjonowania instalacji rurowej. Ich właściwy dobór stanowi o jakości transportu pneumatycznego. Jeśli potrzebujesz tego typu rozwiązań w Twojej firmie, zwróć się do jednej z uznanych firm, które mają bogate doświadczenie w zakresie projektowania i budowy systemów rurowych.

źródło: proorganika.com.pl – złączki rurowe