Choć niedosłuch najczęściej dotyka seniorów, to osoby młode również mogą być narażone na problemy ze słuchem. Zaburzenia pracy tego narządu często wynikają z predyspozycji genetycznych, przebytych urazów i chorób lub długotrwałej ekspozycji na hałas. A jakich sytuacji młodzi ludzie powinni szczególnie unikać, by zadbać o swój słuch?

Dlaczego młodzi ludzie są narażeni na utratę słuchu?

Narząd słuchu jest bardzo wrażliwy. Jeśli uszkodzone zostaną komórki słuchowe, kosteczki ucha środkowego lub nerw słuchowy, to takie zmiany będą nieodwracalne. Młodzi ludzie są wyjątkowo narażeni na hałas, ponieważ często przebywają w centrach dużych miast, na koncertach i na meczach, gdzie otaczają ich wyjątkowo głośne dźwięki. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest głośne słuchanie muzyki na słuchawkach dłużej niż przez godzinę dziennie lub głośne słuchanie muzyki w samochodzie. Jeśli dojdzie do trwałych zmian w narządzie słuchu, to młody człowiek będzie musiał udać się do protetyka słuchu, który zaproponuje mu odpowiedni aparat słuchowyJest to jedyny sposób, żeby osoba z niedosłuchem mogła poprawnie odbierać otaczające ją dźwięki i normalnie funkcjonować.

Jakich sytuacji młodzi ludzie powinni unikać?

Młodzi ludzie często chodzą na imprezy, gdzie bawią się przy wyjątkowo głośnej muzyce. Będąc na dyskotece, warto unikać stania bezpośrednio przy głośniku. W trakcie zabawy można także kilka razy wyjść na zewnątrz, by zrobić sobie przerwę od hałasu. Słuchając muzyki na słuchawkach, należy zmniejszyć głośność do bezpiecznych wartości, które powinny być wyraźnie określone przez producenta danego urządzenia. Poza tym to ważne, by nie zasypiać przy głośnej muzyce lub mając słuchawki na uszach. Na co dzień można też chronić się przed hałasem, stosując specjalne słuchawki ochronne lub stopery.

Jak zapobiegać uszkodzeniom słuchu?

Młodzi ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie ze sobą przybywanie w zbyt dużym hałasie. Drobne ubytki słuchu są bardzo trudne do wychwycenia, dlatego warto profilaktycznie wykonywać badania słuchu. Podczas wizyty protetyk słuchu określi najniższy poziom dźwięku, jaki pacjent na danej częstotliwości będzie w stanie usłyszeć, a następnie przeanalizuje wyniki i porówna je z normami dla danej grupy wiekowej. Regularne wykonywanie badań pozwoli szybko wychwycić wszelkie nieprawidłowości, dzięki czemu młody człowiek będzie mógł lepiej zadbać o swój słuch.

Unikanie hałasu na co dzień może stanowić dla młodych ludzi prawdziwe wyzwanie. Jednak warto mieć świadomość, że niedosłuch nie jest tylko problemem osób starszych, a słuch może zostać nieodwracalnie uszkodzony w każdym wieku. Ograniczenie ekspozycji na wysokie i  głośne dźwięki to doskonały sposób, by móc przez całe życie cieszyć się dobrym słuchem.