Instalacja fotowoltaiczna to system przetwarzający światło słoneczne w energię elektryczną dzięki wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Coraz częściej takie elektrownie słoneczne montowane są w prywatnych domach i obiektach budowlanych, aby zminimalizować koszty zużycia energii. Na cały system fotowoltaiczny składa się kilka elementów, które warunkują prawidłowe działanie instalacji.

Panele fotowoltaiczne

Najważniejszym elementem instalacji są panele słoneczne, które odpowiadają za przetwarzanie promieni słonecznych w energię elektryczną. Ich najważniejszym komponentem są ogniwa fotowoltaiczne, połączone ze sobą szeregowo. Ze względu na rodzaj ogniw panele fotowoltaiczne podzielić można na dwa rodzaje: monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Panele monokrystaliczne zbudowane są z monokryształu krzemu, a ich dużą zaletą jest możliwość osiągnięcia wyższego poziomu mocy przy pełnym nasłonecznieniu. Natomiast panele polikrystaliczne zbudowane są z polikrystalicznego krzemu. Panele polikrystaliczne dużo lepiej radzą sobie przy mniejszym nasłonecznieniu i dużym zachmurzeniu.

Inwerter (falownik)

Inwerter to ważne urządzenie, które w całej instalacji fotowoltaicznej pełni kluczową rolę i uzupełnia pracę paneli słonecznych. Falownik odpowiada za zamianę prądu stałego na zmienny. Prąd pozyskiwany przez panele fotowoltaiczne jest prądem stałym. Falownik natomiast przekształca go w prąd o wartości zmiennej, który może zostać wykorzystany do zasilania urządzeń domowych. W momencie kiedy inwerter przestaje pracować, nie pracuje również cała instalacja.

Większość inwerterów stale kontroluje napięcie elektryczne paneli podczas pracy całej instalacji. Dzięki temu instalacja osiąga maksymalną sprawność i efektywność. Podczas montażu fotowoltaiki każdy panel jest osobno podłączany bezpośrednio do inwertera.

Licznik zużycia energii

Licznik dwukierunkowy odpowiada za pomiar energii, zarówno tej pobieranej jak i przesyłanej do sieci. Taki licznik jest obowiązkowym elementem instalacji, ponieważ operator musi mieć możliwość kontroli przepływu energii. Montaż odbywa się na koszt operatora, po wcześniejszym zgłoszeniu instalacji.

Okablowanie instalacji

Okablowanie jest ważne z puntu widzenia użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Kable są stale narażone na działanie wysokich i niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych. Dlatego instalacja powinna być wyposażona w wysokiej jakości okablowanie, które będzie wystarczająco odporne na wszystkie szkodliwe czynniki. Kable powinny być więc odpowiednio zaizolowane (często nawet podwójną izolacją). Warto wybrać okablowanie ze średnicą przynajmniej 4 mm.

System montażowy

Sposób montażu fotowoltaiki jest bardzo istotny z punktu widzenia stabilności całej instalacji, która regularnie narażona jest na działanie silnych wiatrów czy burz. Istnieje kilka rodzajów systemów mocujących, wykonanych z różnych materiałów. Jednym z najczęściej wykorzystywanych systemów są te wykonane z aluminium, które charakteryzują się niewielką masą.

W procesie montażu instalacji należy również zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, takich jak odpowiedni kąt nachylenia paneli słonecznych czy odległość między panelami. Prawidłowo zamontowana instalacja jest dużo bardziej wytrzymała i odporna na warunki zewnętrzne.

Wszystkie wymienione elementy są bardzo istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy całej instalacji fotowoltaicznej. Ważne, aby poszczególne części systemu były dobrane indywidualnie do warunków architektonicznych budynku. Prawidłowo dopasowana instalacja zapewnia wysoką efektywność i optymalizację kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej.