Chcesz zacząć pracę na własny rachunek? W pierwszej kolejności musisz podjąć decyzję, jaką formę wybrać dla planowanej działalności gospodarczej. Na to pytanie najlepiej poszukać odpowiedzi w kancelarii radców prawnych.

Działalność gospodarcza prowadzona osobiście

Najprostszym rozwiązaniem jest osobiste prowadzenie działalności gospodarczej. Założenie tego typu działalności związane jest z koniecznością rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Sam wniosek oraz ewentualne późniejsze zmiany są bezpłatne. Przedsiębiorca jest również zobowiązany do samodzielnego zgłoszenia w ZUS. Dochody uzyskiwane z działalności są z zasady opodatkowane wg skali, ale można wybrać rozliczenie podatkiem liniowym. Miesięczna minimalna stawka ZUS jest z góry ustalona, jednak nowe firmy mogą korzystać z tzw. „małego ZUS” przez okres pierwszych dwóch lat działalności.

Spółki prawa handlowego

W Polsce istnieje też szereg innych form prowadzenia działalności gospodarczej, które warto rozważyć przy podejmowaniu decyzji o wystartowaniu z własnym biznesem.

 • Spółki osobowe –spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne; nie posiadają osobowości prawnej, lecz jedynie zdolność prawną polegającą na możliwości nabywania praw (w tym nieruchomości) oraz zaciągania zobowiązań itp. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki i ponoszą odpowiedzialność całym majątkiem w przypadku niewypłacalności.
 • Spółki kapitałowe –spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna; posiadają osobowość prawną, a ich działalność jest oparta na kapitale. Udziałowcy (właściciele kapitału) prowadzą sprawy spółki za pośrednictwem wybranych organów, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości posiadanych udziałów.

Różnice wynikające w przyjętej formy prowadzenia działalności

Opodatkowanie:

 • Działalność gospodarcza i spółki osobowe – podatek dochodowy od osób fizycznych płacą osoby prowadzące działalność lub wspólnicy,
 • Spółki kapitałowe – przedmiotem opodatkowania jest zysk spółki kapitałowej (podatek dochodowy od osób prawnych) oraz dywidenda wypłacona jej wspólnikom lub akcjonariuszom (podatek dochodowy od osób fizycznych).

Ubezpieczenie społeczne (ZUS)

 • Działalność gospodarcza i spółki osobowe – obowiązkowe (możliwe ulgi w początkowej fazie działalności),
 • Spółki kapitałowe – brak obowiązku (wyjątek: sp. z o.o. posiadająca tylko jednego wspólnika jest traktowana przez ZUS jak działalność gospodarcza i taki wspólnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu)

Księgowość i sprawozdawczość:

 • Działalność gospodarcza – możliwość wyboru metody ewidencji przychodów (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość). Obowiązek składania rocznego PIT z przychodów z działalności.
 • Spółki prawa handlowego – co do zasady od razu pełna księgowość, obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i przekazywania ich do KRS.

Prawo handlowe, a zasady zakładania firmy

Zakładanie działalności w formie spółki prawa handlowego jest znacznie bardziej sformalizowane – przepisy prawa handlowego zobowiązują do pisemnego przygotowania umowy spółki (najczęściej w formie aktu notarialnego). Wprawdzie najprostszą wersję spółki z o.o. można zarejestrować osobiście przez internet, ale i tak należy udać się do Sądu Gospodarczego – właściwego wydziału Sądu Rejestrowego w celu dopełnienia formalności.

Udział kancelarii radców prawnych w procesie rejestracji spółki

Niewiele osób planujących założenie firmy ma jakiekolwiek pojęcie o prawie handlowym, a jak wiadomo, błędy popełnione na etapie zakładania spółki mogą mieć negatywny wpływ na jej dalsze funkcjonowanie. Czego może oczekiwać przedsiębiorca od kancelarii:

 • przygotowania umowy lub statutu spółki (w zależności od rodzaju firmy),
 • przygotowania wszystkich dokumentów zgłoszeniowych (np. ZUS, VAT),
 • pomoc w wyborze notariusza, biura rachunkowego (ewentualnie biura wirtualnego),
 • złożenia dokumentów w KRS,
 • monitorowania procesu rejestracji, aż do wydania postanowienia o zarejestrowaniu spółki.

Pomoc profesjonalistów z kancelarii radców prawnych pozwoli uniknąć kosztownych pomyłek, a sam proces rejestracji zostanie skrócony do niezbędnego minimum.

Źródło: radcowie-prawni.waw.pl – wypadek w pracy z winy pracownika