Większość urządzeń, z których korzystamy podczas procesów przemysłowych, jest wyposażona w różnego rodzaju detektory. Szczególnie powszechne są czujniki obecności, które umożliwiają wykrycie konkretnego elementu w obszarze objętym działaniem czujnika. Modele dostępne na rynku charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Jednakże najistotniejszą różnicą jest technologia, na której bazuje dany czujnik. Zanim zdecydujemy się na zakup produktu, warto bliżej zapoznać się z głównymi rodzajami detektorów obecności.

Sensory zbliżeniowe monitorujące zmiany w polu magnetycznym

Czujniki indukcyjne umożliwiają bezdotykowe wykrywanie elementów metalowych. Ze względu na sposób ich konstrukcji, są wysoce odporne na szkodliwe działanie warunków środowiskowych. Są to czujniki o stosunkowo prostej budowie. W tym przypadku do najważniejszych elementów należą cewka i oscylator. W przypadku pojawienia się w zasięgu cewki obiektu metalicznego dochodzi do pewnych zmian w polu magnetycznym. Zmiany te wywołują drgania oscylatora, które są interpretowane przez resztę czujnika. Następnie otrzymany sygnał jest przekazywany dalej do urządzenia sterującego konkretną maszyną. Czujniki indukcyjne różnią się zasięgiem w zależności od wielkości cewki. Im większa jest bowiem jej średnica, tym większa jest wrażliwość danego sensora.

Tego typu czujnik obecności sprawdza się jedynie w przypadku materiałów metalicznych. W pewnym stopniu ogranicza to jego użyteczność w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przemysłowej. Istnieją jednak sposoby na ich użytkowanie w przypadku obiektów niemetalowych – wykorzystywane są specjalne metalowe bramki lub dźwignie, które przesuwane są przez obiekty wykonane z innych materiałów. Zbliżenie się takiej dźwigni będzie równoznaczne ze zbliżeniem się produktu niemetalowego. Tym samym w sposób pośredni czujniki indukcyjne mogą wykrywać obecność innych obiektów niż te metalowe.

Detektory wykorzystujące promienie światła

Innym rodzajem urządzenia detekcyjnego są czujniki optyczne. W ich przypadku detektor składa się z nadajnika i odbiornika. W tym pierwszym wytwarzana jest wiązka światła, która następnie jest wysyłana do odbiornika. Obecność obiektu jest wykrywana, gdy znajdzie się on pomiędzy tymi dwoma obiektami i zablokuje drogę wiązki światła. Poszczególne modele mogą się różnic między sobą na wiele sposobów. Duże znaczenie ma długość fali produkowanego światła oraz jego rodzaj. Zasadniczo każdy model działa na tej samej zasadzie.

Czujniki optyczne mają wiele zalet, lecz ich skuteczność jest uzależniona od poprawnego odbioru światła przez odbiornik. Jakiekolwiek zabrudzenie układu optycznego lub zanieczyszczenie obecne w powietrzu przełoży się na rozproszenie wiązki światła. Odpowiednie zsynchronizowanie nadajnika z odbiornikiem wzmocni odporność detektora na zakłócenia. Taki czujnik obecności ma znacznie szersze zastosowanie niż czujnik indukcyjny. Jest bowiem wykorzystywany zarówno do liczenia materiałów sypkich, jak i mierzenia poziomu cieczy w danym zbiorniku.

Jak działa sensor używający ultradźwięków?

Czujnik ultradźwiękowy, jak sama nazwa wskazuje, funkcjonuje na podstawie technologii ultradźwiękowej, która warunkuje dużą wszechstronność takich czujników. Detektor wykrywa nie tylko obecność obiektu, ale również jego odległość od sensora. Wygenerowane przez urządzenie impulsy ultradźwiękowe odbijają się od obiektu. Czas, w którym fala ultradźwiękowa powraca do urządzenia, służy do ustalenia odległości pomiędzy obiektem oraz detektorem. Czujnik ultradźwiękowy z uwagi na swój sposób działania umożliwia detekcję przedmiotów nawet pod wodą. Warto podkreślić, że warunki środowiskowe nie mają wpływu na skuteczność takich czujników.

Czujniki są jednym z elementów, bez których niemożliwa jest skuteczna automatyzacja przemysłu. Podczas doboru czujników obecności, musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę, w jakiej branży mają mieć one zastosowanie. Z uwagi na ogromną różnorodność dostępnych modeli, warto zasięgnąć rady specjalistów z zakresu czujników przemysłowych.