Według wyliczeń statystycznych już w 2050 roku starsze osoby będą stanowiły aż 1/3 całej populacji europejskiej. Niestety seniorzy bardzo często borykają się z licznymi problemami zdrowotnymi, co powoduje szereg trudności w życiu codziennym. Przed rządami wielu krajów stoi również istotny problem: w jaki sposób zatroszczyć się o osoby starsze? Jakie rozwiązania systemowe wprowadzić? O zapotrzebowaniu na profesjonalną opiekę nad seniorami świadczy również rozwój nauk skoncentrowanych na potrzebach osób w podeszłym wieku.

Deficyty ruchowe osób starszych

Spadek sprawności i wydolności fizycznej wraz z wiekiem jest nieuchronny. Bardzo wiele osób przez wzgląd na znaczne obniżenie poziomu własnej sprawności, pojawienie się ograniczeń fizycznych, nie może wykonywać nawet podstawowych, codziennych czynności.

Wszelkie deficyty ruchowe są związane nie tylko z uwarunkowaniami genetycznymi i postępującym wiekiem, ale wynikają często również z dotychczasowego braku jakiejkolwiek aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia. Do tego wszystkiego dodatkowo przyczyniają się również:

  • problemy z nadwagą;
  • problemy ze stawami;
  • przebyte choroby – szczególnie udary lub problemy sercowe.

Dlatego też tak ważne jest uprawianie różnego rodzaju sportów przez całe życie i ciągłe podtrzymywanie swojej aktywności fizycznej.

Ruch dla zdrowia osób starszych

Aktywność osób w podeszłym wieku powinna być stymulowana przez zachęcanie do różnego rodzaju czynności dnia codziennego, w tym obsługiwanie różnego rodzaju sprzętu kuchennego, gotowanie, sprzątanie. Przy czym niezmiernie ważną kwestią jest usprawnianie zdolności do zmiany pozycji z siedzącej na stojącą, jak też uczenie podnoszenia się po ewentualnym upadku. Osobom starszym zaleca się również spacerowanie, chodzenie po schodach. Wszystkie te zabiegi mają na celu, jak najdłuższe zachowanie niezależności, pomimo upływających lat.

Rehabilitacja w geriatrii

Niestety problem deficytów ruchowych i starzenia się społeczeństw stale narasta. Co za tym idzie w fizjoterapii wyłonił się nowy nurt – rehabilitacja w geriatrii. Jej celem jest usprawnianie i poprawa funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie. Fizjoterapeuci powinni zapoznać się ze specyfiką pracy z osobami starszymi. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i zyskać odpowiednie uprawnienia do pracy z seniorami warto podjąć studia podyplomowe Rehabilitacja w geriatrii.

Ukończenie tego kierunku studiów pozwoli nam zyskać wiedzę na temat rehabilitacji i pielęgnowania osób starszych z różnego rodzaju deficytami. Dotyczą one głównie schorzeń związanych z narządem ruchu, mających charakter neurologiczny lub wynikający z postępujących chorób. W związku z tym, że nasze społeczeństwo się starzeje zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów na rynku wciąż wzrasta. Po ukończeniu takich studiów podyplomowych można zyskać szersze perspektywy zawodowe.

Źródło: wsr.edu.pl – fizjoterapia